Contactgegevens

Bedrijfsgegevens SBSH
Bedrijfsnaam: Stichting Beheer Sporthal Houtigehage
Sporthalnaam: Dûnoardhal
Vestigingsadres: Dûnoardswei 14
Postcode: 9223 LA
Plaats: Houtigehage
Opgericht: 8-jun-98
KVKnr. 1081799
BTWnr. NL.8091.02.699.B.01
IBANnr. NL 16 RABO 0136 0383 87
Telefoon: 0512-341500
Emailadres: jan.buursma4@gmail.nl
Adres secretariaat:
Stichting Beheer Sporthal Houtigehage
t.a.v. J. Buursma
De Pikstiennen 36
9223 NN Houtigehage
jan.buursma4@gmail.nl
Verhuur uren en/of sporthalgebruik:
K. de Meer
06-29023706
duinoord@outlook.com
Bestuursleden S.B.S.H.
Voorzitter A.T.  Bosma 0512-341899 bertusbosma@chello.nl
Secretaris J. Buursma 06-27472190 jan.buursma4@gmail.nl
Penningmeester K. de Meer 06-29023706 duinoord@outlook.com
Commissaris technische zaken A. Bos 0512-340491 abos-service@hotmail.com
Commissaris algemene zaken H. Pultrum 0512-342588 roeliepultrum@hotmail.com
Urenadministrateur K. de Meer 06-29023706 duinoord@outlook.com

Reacties zijn afgesloten.